Aktualności Dodano: 21 czerwca 2022

"Niczego o nas nie ma w Konstytucji. O dystansie między obywatelem a ustawą zasadniczą"

Data rozpoczęcia: 2022-06-27 17:00
Data zakonczenia: 2022-06-27 18:00

Miasto Leszno oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie serdecznie zapraszają na wystąpienie prof. Sebastiana Gajewskiego, prawnika i nauczyciela akademickiego, sędziego Trybunału Stanu, pt. "Niczego o nas nie ma w Konstytucji. O dystansie między obywatelem a ustawą zasadniczą". Spotkanie odbędzie się 27 czerwca 2022 r., o godz. 17:00 w Bibliotece Ratuszowej. Wstęp wolny.


Sebastian Gajewski - polski prawnik i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, od 2019 sędzia Trybunału Stanu, ekspert Centrum im. Ignacego Daszyńskiego.

Jest autorem lub współautorem ponad 90 publikacji naukowych. W pracy naukowej zajmuje się prawem i postępowaniem administracyjnym oraz sądową kontrolą administracji, a także prawem konstytucyjnym i prawem zabezpieczenia społecznego. Publikował m.in. w „Orzecznictwie Sądów Polskich”, „Samorządzie Terytorialnym”, „Finansach Komunalnych”, „Przeglądzie Prawa Publicznego”, „Zeszytach Naukowych Sądownictwa Administracyjnego”, „Studiach Prawa Publicznego”, „Studia Iuridica”, „Glosie”, „Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego”, „Palestrze”, „Administracji. Teorii. Dydaktyce. Praktyce”, „Opolskich Studiach Administracyjno-Prawnych”, „Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego”.

Był wykładowcą m.in. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Prawa Administracyjnego, Gospodarczego i Finansów Publicznych na tej uczelni.

Pracował jako asystent sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Był zatrudniony w administracji samorządowej, współpracował też z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych. Wchodził w skład Komitetu ds. Interpretacji, Stanowisk i Wyjaśnień przy Prezesie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Był ekspertem działającego przy Prezesie Rady Ministrów Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy. Doradza organom administracji publicznej. Sporządzał opinie dla różnych organów władzy publicznej, w tym w procesie legislacyjnym.

Związał się z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, podjął współpracę z jego think tankiem Centrum im. Ignacego Daszyńskiego. Obecnie jest członkiem zarządu Centrum im. Ignacego Daszyńskiego.