Aktualności Dodano: 15 listopada 2022

Ocalono od zapomnienia

Data rozpoczęcia: 2022-11-15
Data zakonczenia:

W poniedziałek, 14 listopada 2022 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesznie odbyła się promocja książki "Ocalić od zapomnienia". W wydarzeniu uczestniczyło liczne grono leszczyńskich zesłańców Sybiru.

Książkę, która jest rozwinięciem wydanych wcześniej sześciu zeszytów pod tym samym tytułem (wydanych w latach 2014-2019), zaprezentował Krzysztof Handke (współredaktor publikacji). Wydawnictwo zostało wzbogacone o kolejne wspomnienia i rozdziały zatytułowane: „Klasa-Muzeum”, „Kalendarium...” (do 2021 r.) oraz wykaz „Członków oddziału...” (do 15 czerwca 2022 r.).

- To książka o leszczyńskich sybirakach wzbogacona o nowe wspomnienia i przeżycia, spisane przez dzieci i wnuki osób, które spotkały się z tą tragiczną historią – zaznaczył dyrektor leszczyńskiej biblioteki Andrzej Kuźmiński.

„Opracowanie wspomnień sybiraków pod ogólnym tytułem „Ocalić od zapomnienia” zwieńcza kilkuletnią pracę wielu osób, głównie bohaterów tej książki. Wspomnienia wydajemy z myślą o naszych potomnych, aby prawda o nas nie uległa zapomnieniu. Upływ czasu powoduje, że wkrótce zabraknie świadków naszego sybirackiego losu, a te wspomnienia pozostaną wiecznym dokumentem dla przyszłych pokoleń” - napisała we wstępie do książki pani Janina Tonicka, prezeska Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Lesznie.

Ocalić od zapomnienia, red. Krzysztof Handke i Franciszka Kania, Leszno 2022. Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, Urząd Miasta Leszna.

(edu)