Aktualności Dodano: 08 września 2023

Odeszła Teresa Kolasińska

Data rozpoczęcia: 2023-09-08
Data zakonczenia:

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki Teresy Kolasińskiej. Odeszła w czwartek 7 września 2023 roku.

 

Związana była z biblioteką od 1966 do 2005 roku. Była instruktorem, a od 1995 roku kierownikiem Działu Instrukcyjno-Metodycznego w ówczesnej Wojewódzkiej, a później Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie. Teresa Kolasińska otaczała podległe placówki rzetelną opieką i życzliwościąudzielając instruktażu i pomocy merytorycznej bibliotekom na terenie byłego województwa leszczyńskiego. Zawsze w biegu, uśmiechnięta, życzliwa i opiekuńcza.Była aktywnym członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, pełniąc w jego leszczyńskich strukturach różne funkcje.Działała w wielu organizacjach i stowarzyszeniach.

Z wyrazami współczucia dla Rodziny i wszystkich Bliskich

Dyrektor i Pracownicy

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie.

 

Ostatnie pożegnanie odbędzie się w piątek 15 września 2023 r. o godzinie 12.00 na cmentarzu parafialnym przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie.