Aktualności Dodano: 12 marca 2020

Ograniczenie dostępności biblioteki

Data rozpoczęcia: 2020-03-12
Data zakonczenia:

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

Ograniczenie dostępności Bibliotek i Czytelni jest stanem wyjątkowym, zdarza się tylko w sytuacjach dramatycznych, niecodziennych i w pewnym sensie nienormalnych. Z taką sytuacją mamy do czynienia obecnie. Rząd Polski chcąc zapobiec rozprzestrzenianiu się fali zachorowań, spowodowanych nieznanym wirusem postanowił ograniczyć, a właściwie zamknąć dla szerszej publiczności instytucje kultury, kina, teatry, galerie, muzea, a także biblioteki. Niemal w tym samym czasie zamknięte zostaną uczelnie, szkoły, przedszkola, kluby, domy seniorów. To rzeczywiście jest sytuacja wyjątkowa, dlatego długo kolegialnie rozważaliśmy decyzję dotyczącą działalności biblioteki w Lesznie. Wybraliśmy tę najbardziej racjonalną.

Rządowi zależy na powstrzymaniu plagi zakażeń, a przede wszystkim chorób z nią związanych. Całe przedsięwzięcie ma sens, jeżeli wszystkie placówki równocześnie zawieszą działalność. Dlatego postanowiliśmy do końca marca zamknąć bibliotekę dla czytelników. Nie pozostawiamy jednak Państwa bez dostępu do literatury i wiedzy, proponujemy Państwu w tym czasie korzystanie, z niemałych (ponad osiem tysięcy publikacji) zasobów Leszczyńskiej Biblioteki Cyfrowej. Powstała ona niemal trzy lata temu i cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dzięki współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego każdego roku jej zasoby zostają powiększone. W ubiegłym roku skorzystało z niej ponad 200 000 użytkowników. Znajdują się w niej dzieła literackie, opracowania historyczne, poezja oraz znaczny zbiór czasopism regionalnych
z zasobów własnych oraz innych bibliotek w regionie.

W najbliższych dniach przygotowujemy dla Państwa szczególną niespodziankę otwieramy Cyfrową Bibliotekę Niepodległości, to wspólna inicjatywa Muzeum Okręgowego w Lesznie, Archiwum Państwowego w Lesznie oraz naszej Biblioteki. W Bibliotece tej znajdą się wszystkie ważne dokumenty, fotografie, czasopisma, książki, wspomnienia związane ze 100-leciem powrotu Leszna do Polski. Zrezygnowaliśmy z oficjalnego otwarcia, ale przygotowujemy krótkie filmy prezentujące ideę platformy oraz zasobu jaki planujemy gromadzić. Zapraszamy więc do odwiedzenia Biblioteki za pośrednictwem Internetu. Jak Państwo wiecie czasem odległość nie ma znaczenia. Otrzymujemy wsparcie od pana Prezydenta Łukasza Borowiaka oraz pomoc jego zastępców Adama Mytycha i dr Piotra Jóźwiaka.

Chcemy, aby tegoroczny program biblioteki był bardzo bogaty, otrzymaliśmy dofinansowanie na kilka ciekawych propozycji z MKiDN m.in. na więcej koncertów w ramach Biblioteki Jazzu, ciekawsze spotkania autorskie, program dla osób słabosłyszących i mających utrudniony dostęp do kultury, wzbogacenie zbiorów platformy cyfrowej. Wierzymy, że uda nam się zrealizować te przedsięwzięcia z szerokim Państwa udziałem. Planujemy również kilka ciekawych wystaw poświęconych najciekawszym polskim pisarzom i dziejom ojczystym.

Mam nadzieję, że niebawem znów spotkamy się z Państwem w murach biblioteki, w jej filiach oraz Bibliotece Ratuszowej i Dworcowej, i dalej będziemy mogli służyć Państwu naszą pomocą, wiedzą i doświadczeniem, a nade wszystko wyjątkowymi zbiorami.

 

Z wielkim szacunkiem dla Państwa życzliwości i cierpliwości.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Stanisława Grochowiaka
Andrzej Kuźmiński