Aktualności Dodano: 10 września 2021

Peter Raina w Bibliotece Ratuszowej

Data rozpoczęcia: 2021-09-10
Data zakonczenia:

Gościem specjalnym Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie był Peter Raina. W drodze do Warszawy, w przeddzień beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przyjął nasze zaproszenie i opowiedział o Prymasie Tysiąclecia. Goście obecni na spotkaniu zadawali pytania, a także mogli osobiście porozmawiać z autorem dwudziestotomowej biografii Kardynała Wyszyńskiego. Historyk z Berlina swą charyzmą wprowadził atmosferę dialogu i opowiadając o przyjaźni z Kardynałem, zachęcił do wczytania się w Jego biografię.


 

Peter Raina - urodzony w 1935 r. w Kaszmirze (Indie). Kształcił się w USA, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii. Doktorat uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. Otrzymał kilka nagród i odznaczeń - ostatnio, w 2020 roku, Grand Prix Nagrodę im. Witolda Hulewicza.

W bibliotecznych zbiorach znajdują się publikacje autorstwa Petera Rainy. Są wśród nich takie pozycje jak "Ks. Jerzy Popiełuszko. Męczennik za wiarę i Ojczyznę", "Jaruzelski. Młode lata", "Sprawa zabójstwa Bohdana Piaseckiego" i inne.

W publikacji "Kościół w Polsce 1981-1984" tak wspomina autor wizytę u siebie pewnego pisarza:

"7 grudnia 1981 roku odwiedził mnie w moim berlińskim mieszkaniu znany pisarz Jacek Bocheński. Było to nasze pożegnalne spotkanie przed jego powrotem do Polski. Na pożegnanie podarował mi swą, znaną już książkę "Boski Juliusz" z dedykacją"...na odjezdnym z Berlina do tajemniczej Polski…". Śmiałem się wtedy, nie przypuszczając, że słowa te mają prorocze znaczenie. 9 lub 10 grudnia Bocheński wrócił pociągiem do Warszawy, a po drodze się przeziębił. Kiedy przyszli po niego po północy 13 grudnia leżał w łóżku z gorączką. Dano mu trochę czasu na zapakowanie osobistych rzeczy. Nie wiedział dokąd i dlaczego go zabierają".

Znaczną część twórczości Peter Raina poświęcił kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. To chyba najważniejszy wycinek jego działalności. O Prymasie Tysiąclecia napisał dwudziestotomowe dzieło, które zostało wznowione w pięciu tomach pod tytułem "Stefan kardynał Wyszyński: Prymas Tysiąclecia".


Spotkanie jest częścią zadania pn. Sprawa dla Czytelnika, dofinansowanego w ramach Programu Partnerstwo dla Książki ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.