Aktualności Dodano: 14 września 2018

Promocja książki Waldemara Handke

Data rozpoczęcia: 2018-09-14
Data zakonczenia:

Liczne grono historyków i regionalistów wzięło udział we wczorajszym spotkaniu z prof. Waldemarem Handke, który zaprezentował swoją najnowszą książkę z serii Cives Nostri pt. "Lwowskie dziecię. Ppłk Feliks Motyka 1898-1958". Jest to już 6 książką profesora Handke w tej serii wydawczniej. Autor szczególnie wiele uwagi poświęcił szlakom bojowym bohatera swojej książki. Opowiadał też o jego związkach z Lesznem. Na spotkaniu nie zabrakło wspominek osób, które znały rodzinę bohatera książki. Promocję zakończyły liczne pytania ze strony zebranych.

Publikację książki dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa".

Bohaterem książki jest obrońca Lwowa, a także żołnierz 55. Poznański Pułk Piechoty, który stacjonował w Lesznie.

Ppłk. Feliks Motyka jest przykładem przedstawiciela tego pokolenia, które sto lat temu, dzięki swej wierze, swej woli i dzięki swemu wysiłkowi dostąpiło tego szczęścia uczestniczenia w odbudowie niepodległości Rzeczypospolitej. Dlatego jest szczególnie ważne, by w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości przypominać młodemu pokoleniu takich właśnie ludzi, których bez żadnej przesady nazwać możemy bohaterami. To przy- kład łączący tamte wydarzenia sprzed stu lat, z wysiłkami czynionymi przez następnych wiele lat, by Polsce przy- wrócić niepodległość. Ten walor podnosi jeszcze fakt, że grób dowódcy pancernych „lwowskich dzieci” znajduje się na leszczyńskim cmentarzu.

Waldemar Handke - historyk, archiwista, dr hab. prof. nadzw. Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej, współtwórca i prezes, powołanego do życia w 1995 r., Instytutu im. gen. Stefana "Grota" Roweckiego, redaktor naczelny pisma "Grot. Zeszyty historyczne poświęcone historii wojska i walk o niepodległość". Działacz społeczny.