Aktualności Dodano: 20 Marca 2024

Słownik biograficzny Leszna

Data rozpoczęcia: 2024-03-20
Data zakonczenia:

20 marca w Leszczyńskiej Galerii Książki odbyło się pierwsze spotkanie autorów „Słownika biograficznego Leszna". To będzie już trzeci tom regionalnej publikacji z najsławniejszymi nazwiskami Leszna.

Na spotkanie zostało zaproszonych ponad 50 osób, które mają się podjąć uzupełniania słownika. W grupie znaleźli się goście, którzy byli autorami pierwszego i drugiego tomu jak również nowe twarze. Intencją spotkania, które odbyło się w bibliotece było wspólne zapoznanie się autorów ze sobą, jak również przedstawienie programu działania. Wszyscy otrzymali indeks nazwisk przygotowany przez dział bibliograficzno-informacyjny MBP, stworzony przez Ewę Bartkowiak-Nabzdyjak i Annę Machowską. Do każdej wybranej postaci potrzebne jest zebranie materiałów, archiwaliów, kontaktów z rodzina, ikonografii i fotografii. W indeksie znajduje się ponad 250 nazwisk, lecz zostaje on otwarty na sugestię i zgłoszenia nowych kandydatów do umieszczenia w słowniku do końca 2024 roku. Autorzy otrzymali również kryteria opracowywania haseł, które opierają się w głównej mierze na „Polskim słowniku biograficznym”, który ukazuje się już od prawie dziewięćdziesięciu lat. Jednym, oczywistym wyznacznikiem znalezienia się nazwiska w słowniku jest to, aby osoba miała jakieś powiązanie z Lesznem np. zawodowo, życiowo, naukowo. Równie ważne jest to, aby uwzględniać tylko postacie, które przyczyniły się do rozwoju miasta, nauki, kultury czy polityki. Redaktorem słownika zostanie Janina Małgorzata Halec, sekretarzem – Adam Podsiadły, Anna Machowska – zastępca sekretarza, w radzie redakcyjnej znajda się również: Andrzej Kuźmiński – dyrektor MBP, zastępca prezydenta Miasta Leszna – Piotr Jóźwiak, Barbara Głowinkowska.

-Ten słownik, ten trzeci tom będzie o tyle charakterystyczny i w tym sensie nowy, że już teraz widać po indeksie nazwisk, że znajdą się tam postacie nam bardziej współczesne. A niżeli w tamtych tomach, gdzie sięgaliśmy w głąb przeszłości. […] Sądzę, z rozmów przed spotkaniem i na, że ten indeks znacznie się rozrośnie, […] do paru setek. (sic!) – mówił Adam Podsiadły.

Prace nad trzecim tomem „Słownika biograficznego Leszna” określono za około dwa lata.

Julia Józefiak