Aktualności Dodano: 04 Sierpnia 2022

Twórca polskiej mleczarni w Lesznie obchodzi urodziny

Data rozpoczęcia: 2022-08-04
Data zakonczenia:

Był nim Jerzy Donimirski-Brochwicz. Przez lata mieszkał w Gołanicach, zginął w Lesznie z rąk niemieckich okupantów. Jego ciała nigdy nie odnaleziono.

Urodził się 10 sierpnia 1897 roku (125 lat temu) w Tylicach koło Torunia. Uczył się w Bydgoszczy, a gimnazjum ukończył w Berlinie. Służył w pruskiej armii w Grudziądzu, w którym to w 1918 roku został naczelnikiem. Niedługo trafił do fortu grudziądzkiego za to, że prowadził rejestrację żołnierzy Polaków. Spędził w nim cztery miesiące.

Po tych doświadczeniach zgłosił się do 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Gnieźnie. Został najpierw adiutantem VII brygady jazdy, a następnie dowódcą szwadronu. W 1920 roku wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej, w tym w ofensywie na Kijów. W 1923 roku został przeniesiony do Leszna. W wojsku służył jeszcze przez rok.

Jerzy Donimirski-Brochwicz zamieszkał w Gołanicach i tutaj wstąpił w związek małżeński. Był działaczem powiatowym i angażował się w rozwój kółek rolniczych. Nie mogąc dojść do porozumienia z niemiecką mleczarnią przy ul. Lipowej w Lesznie, postanowił wraz z grupą polskich rolników założyć własną przetwórnię. Powstała ona w 1929 roku przy ul. Osieckiej w Lesznie (dziś Niepodległości) w specjalnie do tego celu zaadaptowanym budynku starego browaru. J. Donimirski-Brochwicz został prezesem zarządu Rolniczej Mleczarni Spółdzielczej i prowadził ją do wybuchu II wojny światowej. Był też członkiem rady nadzorczej gostyńskiej cukrowni. W 1935 roku otrzymał mandat poselski.

Po powrocie z walk w ramach kampanii wrześniowej 1939 roku zatrzymali go okupanci. Miało to miejsce na początku listopada. Został stracony 30 listopada, ale ciała nigdy nie odnaleziono.

Podczas wojny jego rodzina przeniosła się do Generalnego Gubernatorstwa, a później uciekła do Włoch. Do Polski wróciła po zakończeniu działań wojennych.

Więcej na temat Jerzego Donimirskiego-Brochwicza przeczytasz m.in. w "Przyjacielu Ludu" opublikowanym w Leszczyńskiej Bibliotece Cyfrowej.

Łukasz Domagała

Zdjęcie: Leszno w czasach minionych