Aktualności Dodano: 20 Grudnia 2023

Z Ukrainą w sercu

Data rozpoczęcia: 2023-12-20
Data zakonczenia:

19 grudnia 2023 r. w Bibliotece Ratuszowej w Lesznie odbyło się wyjątkowe spotkanie - Literacka Wigilia dla Cudzoziemców, skierowane głównie do dzieci i rodziców ze środowisk migranckich, w szczególności mniejszości ukraińskiej. Celem tego wydarzenia było przedstawienie polskich tradycji i zwyczajów świątecznych, a także integracja społeczności lokalnej z cudzoziemcami mieszkającymi w Lesznie.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji multimedialnej, która w przystępny sposób przedstawiała polskie obyczaje świąteczne. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się więcej o historii i znaczeniu Bożego Narodzenia w Polsce, tradycyjnych potrawach wigilijnych oraz charakterystycznych elementach dekoracyjnych i zwyczajach związanych z tym świętem.

Następnie, w atmosferze świątecznej radości, wszyscy zgromadzeni wspólnie śpiewali polskie kolędy. Dzięki temu cudzoziemcy mieli możliwość nie tylko poznać, ale i na własne oczy zobaczyć oraz poczuć ducha polskich Świąt Bożego Narodzenia. Śpiew kolęd stanowił także doskonałą okazję do nauki języka polskiego poprzez muzykę i kulturę.

Spotkanie tłumaczone było na język ukraiński przez przedstawiciela Centrum Integracji Cudzoziemców w Lesznie, co zapewniało pełne zrozumienie i uczestnictwo obecnych cudzoziemców. Organizatorzy zadbali również o to, aby atmosfera była ciepła i przyjazna, co sprzyjało budowaniu mostów międzykulturowych i wzajemnemu szacunkowi.

Na zakończenie spotkania uczestnicy zostali zachęceni do skorzystania z oferty Biblioteki Ratuszowej, w tym wyrobienia karty bibliotecznej. Dzięki temu mogli oni dalej zgłębiać polską kulturę i literaturę, co sprzyjało ich integracji i adaptacji w nowym środowisku.

Literacka Wigilia dla Cudzoziemców była nie tylko okazją do świętowania, ale również ważnym elementem edukacyjnym i integracyjnym, wpisującym się w ideę projektu "Teraz Książka!" i pokazującym otwartość wnioskodawcy na różnorodność kulturową.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.