Aktualności Dodano: 08 maja 2024

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek!

Data rozpoczęcia: 2024-05-08
Data zakonczenia:

Dziś Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek! Święto jednej z najbardziej romantycznych idei na świecie - dzielenia się książkami! Jako pierwsze życzenia złożyły nam pięciolatki z Przedszkola Kolorowy Wiatraczek. 

Pięknie dziękujemy za już otrzymane życzenia i za te wszystkie, które dziś jeszcze do nas dotrą. Dodają nam skrzydeł, a skrzydła w Bibliotece są bardzo przydatne. Nie tylko do zdejmowania książek z najwyższych półek, ale też dlatego, że są symbolem wolności, wyobraźni, przekraczania granic i marzeń. Czy to nie kwintesencja biblioteki? 

Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony jest z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich od 39 lat. Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia swoje zbiory od ponad 75 lat (16 stycznia mieliśmy rocznicę otwarcia). W zasobach mamy ponad 197 tysięcy tomów książek z których korzysta blisko 17 tysięcy czytelników. W ubiegłym roku zaprosiliśmy na 47 wystaw, zorganizowaliśmy 686 zajęć czytelniczych i warsztatów dla dzieci i młodzieży, 36 wykładów i konferencji naukowych i 162 koncerty, spotkania muzyczne lub spektakle. Tu się po prostu lata. 

Tegoroczne hasło bibliotecznego święta: Biblioteka - miejsce na czasie, pasuje do nas 365 dni w roku. 

(Al)

Najstarsze blblioteki na świecie ponoć zakładali Sumeryujczycy (6 tys. lat przed nasza erą). Jak głosżą legendy, a te ponoć częściowo potwierdzają już wykopaliska, zbierali oni w świątyniach pisma wykonane na glinianych tablicach. Największą Biblioteką na świecie jest za tpo dziś Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie. Jej zbiory sięgają 160 mln woluminów. Rocznie to miejsce odwiedza blisko 1.75 mln ludzi, a zatrudnienie znajduje tutaj przeszło 3,5 tys. bibliotekarzy.