Aktualności Dodano: 28 maja 2019

Majątek poewangelicki w Osiecznej po 1945 roku

Data rozpoczęcia: 2019-05-28
Data zakonczenia:

Gość nasszej biblioteki podczas spotkania opowiedział o tym jak wyglądał proces upaństwowienia, jakie były pomysły władz miejskich i kościelnych na jego zagospodarowanie oraz jaki los spotkał świątynię, dom pastora, przytułek, cmentarz i ziemie parafialne.
 
Ewakuacja ludności niemieckiej z regionu leszczyńskiego zimą 1945 roku doprowadziła m.in. do wyludnienia i kresu działalności lokalnych gmin ewangelickich. Ich bogate dziedzictwo materialne padło w pierwszej kolejności ofiarą szabrowników. Następnie zostało zagospodarowane przez odradzające się władze lokalne. Upaństwowione przez komunistów służyło później  celom świeckim. Urządzano w nich sklepy meblowe, magazyny zbóż, rozlewnie wód itp. Niektóre obiekty przejął Kościół katolicki. Osieckie mienie poewangelickie znacjonalizowano i w całości przeznaczono na cele świeckie. 
 
Adrian Gendera - absolwent historii (UWr) i teologii (UAM), pasjonat historii ziem polskich i niemieckich w XIX-XX w. Ulubionym tematem badań są dzieje chrześcijańskich  wspólnot wyznaniowych. Autor artykułów naukowych i popularnonaukowych opublikowanych m.in. w Roczniku Leszczyńskim, Zeszytach Osieckich i portalu HistMag. Miłośnik książki i jazdy rowerem. Uzależniony od ustawicznego zgłębiania wiedzy i dzielenia się nią.