Aktualności Dodano: 19 maja 2023

Od ,,Bogurodzicy'' do ,,Mazurka...''

Data rozpoczęcia: 2023-05-19
Data zakonczenia:

O liczącej około osiemset lat  historii ,,Bogurodzicy’’, ,,Pieśni Legionów Polskich we Włoszech’’ i niezwykłym wpływie ,,Roty’’na Polaków w piątek, 19 maja, opowiadał Paweł Wiszniewski, bibliotekarz historyk. Zajęcia pt.: ,, Hymn i polskie pieśni narodowe… ’’ odbyły się w sali Muzeum Drukarstwa Leszczyńskiej Galerii Książki (pl. Jana Metziga 25).  

W warsztatach na temat pieśni narodowych udział wzięli uczniowie klasy Va Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie. Młodzież zmierzyła się z najstarszym zapisem ,,Bogurodzicy’’ próbując go odczytać i zrozumieć. Wysłuchała aktorskiej deklamacji próbującej odtworzyć, jak przed wiekami mogły brzmieć słowa pieśni i odsłuchała chóralnego wykonania ze sceny bitwy pod Grunwaldem w ,,Krzyżakach’’ Aleksandra Forda. Z bitwą tą wiąże się i inna, niezwykle ważna dla naszej historii pieśń - ,,Rota’’ Marii Konopnickiej z muzyką Feliksa Nowowiejskiego. Wiersz powstał w 1908 roku, a już dwa lata później - w 500-rocznicę bitwy pod Grunwaldem - pod batutą Nowowiejskiego śpiewało ją gromko kilkaset polskich chórów. 

- Wrażenie było niesamowite. Spróbujcie to sobie wyobrazić: Polski wtedy nie było i te słowa wywołujące ciarki na plecach… - opowiadał Wiszniewski.

Jeszcze szybszą karierę zrobiła ,,Pieśń Legionów’’  Wybickiego. Napisał ją w 1797 roku w lipcu, a już w sierpniu była najchętniej śpiewaną przez legionistów piosenką. Hymnem, po długiej debacie, wybrano ją 130 lat później - w 1927 roku. 

Po quizach z wiedzy o pieśniach i symbolach narodowych uczniowie odśpiewali wspólnie Hymn Polski. 

Warsztat pt.:,,Hymn i polskie pieśni narodowe. Od Bogurodzicy do Mazurka Dąbrowskiego’’ odbył się w ramach projektu: ,,Nasze Barwy Ojczyste’’. Dofinansowano go ze środków Biura ,,Niepodległa’’ w ramach Programu Dotacyjnego ,,Symbole Narodowe RP’’. 

Alicja Muenzberg-Czubała