Aktualności Dodano: 09 grudnia 2016

Prezentacja książki Mirona Urbaniaka

Data rozpoczęcia: 2016-12-09
Data zakonczenia:

W II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie odbyło się spotkanie promujące książkę prof. dr. hab. Mirona Urbaniaka "Leszno w latach 1832-1914 W drodze ku nowoczesności". Organizatorem spotkania było II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi w Lesznie, Archiwum Państwowe w Lesznie oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie.

„Leszno w latach 1832-1914, W drodze ku nowoczesności” - publikacja ta to studium średniej wielkości miasta prowincji poznańskiej w okresie zaboru pruskiego. Książka prezentuje złożony proces przemian ludnościowych i samorządowych, ukazuje też gwałtowny postęp techniczny w XIX-wiecznym mieście, prowadzący do odczuwalnej poprawy warunków socjalno-bytowych mieszkańców.

Leszno to ośrodek o wyraźnie zarysowanej funkcji administracyjnej, którego podstawy dobrobytu uzupełniał dodatkowo garnizon wojskowy oraz rozbudowane zaplecze edukacyjne. Rosnąca liczba ludności sprzyjała procesowi inwestycyjne-mu zarówno w sferze budownictwa mieszkaniowego, jak i użyteczności publicznej, rozwijał się węzeł kolejowy oraz charakterystyczny dla miast Wielkopolski przemysł rolno-spożywczy. To spra-wiało, że proces przeobrażeń krajobrazu kulturowego postępował niezwykle wyraźnie, przybierając gwałtownie na sile na przełomie XIX i XX wie-ku. W proces tych zmian włączały się też aktywnie pruskie władze municypalne, które publiczny grosz inwestowały mi.in. w oświetlenie gazowe, elektrownię, nowoczesny system wodociągowy, w końcu też w centralną kanalizację. Jej budowa w przededniu I wojny światowej stanowiła ukoronowanie komunalnej działalności inwestycyjnej, wyrwała Leszno ostatecznie z XIX i wprowadziła w XX stulecie.