Aktualności Dodano: 08 października 2018

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lesznie!

Data rozpoczęcia: 2018-10-08
Data zakonczenia:

Temat spotkania pt. "Populizm - zmora czy błogosławieństwo demokracji" przedstawił p. Piotr Andzejewski, który jest asystentem naukowym w Instytucie Studiów nad Niemcami. Zajmuje się ruchami radykalnie prawicowymi, populizmem oraz polityką państw niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria).

Po ponad półgodzinnym wystąpieniu prelegenta nastąpiła długa dyskusja, podczas której poruszono kwestie dotyczące funkcjonowania demokraji w Polsce i na świecie. Pytania dotyczyły także przyszłości ruchów i partii tradycyjnych, a także roli mediów społecznościowych, które mają coraz większy wpływ na funkcjonowanie partii. Wiele uwagi poświęcono przyszłości demokracji parlamentalnej i funkcjonowaniu społeczeństw we współczesnym świecie.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej (RODM) w Poznaniu to zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Celem działania Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi i naukowymi oraz innymi podmiotami, których działalność obejmuje szeroko rozumianą współpracę międzynarodową.

Zachęcamy do obejrzenia debaty!