Aktualności Dodano: 01 Października 2019

Szkoła życia: Mieczysław Opatrny 1893-1939

Data rozpoczęcia: 2019-10-01
Data zakonczenia:

(...) Mieczysław Jerzy Opatrny należy do grona dwudziestu obywateli Miasta Leszna, którzy stali się pierwszymi ofiarami niemieckiej okupacji. Ich zasługi, choć powszechnie znane, nie zostały jeszcze opracowane. Żadna z rozstrzelanych wtedy osób nie doczekała się do dzisiaj opracowania dotyczącego ich życia. Autor niniejszej publikacji ma nadzieję, że opracowanie to jest pierwszą z wielu publikacji, które w niedalekiej przyszłości zostaną poświęcone kolejnym postaciom z grona 20 rozstrzelanych wybitnych przedstawicieli Miasta Leszna w egzekucji niemieckiej przeprowadzonej 21 października 1939 roku w Lesznie.

(...) Niniejsze opracowanie jest hołdem dla Mieczysława Jerzego Opatrnego i ludzi jego pokolenia, którzy własnymi siłami wywalczyli i budowali niepodległą Polskę.”