Aktualności Dodano: 01 Kwietnia 2020

Jadwiga Wiktoria Mondelska. Zasłużony pedagog i dyrektor szkoły

Data rozpoczęcia: 2020-04-01
Data zakonczenia:

W czasach obecnych występuje ogromne zapotrzebowanie na dobre wzorce osobowe. Zresztą tak było zawsze, ale dokonujące się współcześnie przemiany w Polsce i świecie stwarzają  taką potrzebę w szczególności. Prezentowanie dobrych wzorców jest nieodzowne dla wychowania przyszłych pokoleń – pisze autor we wstępie.

Jadwiga Mondelska w okresie międzywojennym przysłużyła się wielce miastu Lesznu i regionowi. Wychowała i przygotowała do trudnego zawodu nauczycielskiego szereg pokoleń tutejszej młodzieży. Była dla swych uczennic wzorem prawdziwego pedagoga.

– Jerzy Zielonka