Aktualności Dodano: 01 Września 2020

NSZZ "Solidarność" w Regionie Leszczyńskim 1980-2020

Data rozpoczęcia: 2020-09-01
Data zakonczenia:

Historia leszczyńskiej „Solidarności” rozpoczęła się 27 października 1980 roku. Wówczas, w Domu Opieki Zdrowotnej przy ul. Skarbowej w Lesznie, powstała pierwsza struktura obejmująca swoim działaniem różne przedsiębiorstwa. Był to Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność”, któremu przewodniczył Stanisław Chojecki. W lipcu następnego roku podczas I Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Leszczyńskiego powołano 44-osobowy zarząd Regionu, którego szefem został Eugeniusz Matyjas.

Kiedy w Lesznie na początku lat osiemdziesiątych XX wieku powstawał związek, liczba jego członków sięgała 60 000 osób. Po roku 1989 było tych członków 11 000, co jednak wcale nie oznaczało, że rola „Solidarności” została zmarginalizowana. Związek ciągle się zmienia – obecnie jego głównym obszarem zainteresowań pozostają sprawy pracownicze.

- Wciąż zgłaszają się do nas ludzie, którzy chcą zakładać w przedsiębiorstwach regionu leszczyńskiego organy związkowe skoncentrowane na dbałości o warunki pracy i płacy – wspomina Karol Pabisiak, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Lesznie.