Aktualności Dodano: 01 Września 2020

Tajna Siódemka. Harcerska konspiracja w Lesznie

Data rozpoczęcia: 2020-09-01
Data zakonczenia:

… O tym, niewielkim – bo obejmującym sam początek okupacji – fragmencie obrazu oporu młodych Polaków z Leszna w Wielkopolsce opowiada to opracowanie. Traktuje ono o dziejach powstałej w Lesznie, w środowisku kolejarskiej młodzieży, konspiracji harcerskiej, która przyjęła miano „Tajnej Siódemki”, a która zrodziła się z kolejowej drużyny harcerskiej – zwanej „Czarną Siódemką”. Choć działała krótko – bo od 1935 roku – to wydała piękny owoc w postaci konspiracyjnej drużyny harcerskiej. Harcerze z „Tajnej Siódemki” zapłacili wysoką cenę za swoją wierność przyrzeczeniu i prawu harcerskiemu, w którym patriotyczne poczucie obowiązku było jedną z głównych zasad.
  Ta publikacja jest hołdem dla tamtych młodych ludzi, ukształtowanych w szeregach kolejowej „Czarnej Siódemki”, którzy w imię wartości, w których zostali wychowani i ukształtowani, podjęli działalność w szeregach konspiracyjnej „Tajnej Siódemki”, będącej kontynuacją tej „Czarnej”… Dla nich słowa przyrzeczenia harcerskiego były jednoznacznym drogowskazem i zobowiązaniem… Potwierdzili to, aż do ofiary życia. Pamiętajmy o tym co ich prowadziło:

  Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu
  i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszny
  Prawu Harcerskiemu
.