Aktualności Dodano: 26 lutego 2020

Wykład Adriana Gendery

Data rozpoczęcia: 2020-02-26
Data zakonczenia:

Adrian Gendera podczas swojego środowego wykładu zabrał gości Biblioteki Ratuszowej w podróż przez historię. Prelekcja zatytułowana „Armia Czerwona w Poznańskiem - propagandowy obraz Armii Czerwonej w prasie regionalnej lat 1945-1946” umożliwiła przeniesienie się w czasie do lat 1945-1946 i doświadczenie obrazu Armii Czerwonej kreowanej przez ówczesną prasę. 

Historyk przybliżył wydarzenia związane z sowiecką obecnością w Poznańskiem, m.in. operację wiślańsko-odrzańską. Podczas prelekcji zaprezentował dwa zupełnie odmienne oblicza Armii Czerwonej, przytaczając opowieści i anegdoty od zabawnych po przerażające. 

Inspirujący wykład Adriana Gendery zachęcił publiczność do dyskusji i dzielenia się swoimi doświadczeniami. Szczególną uwagę zarówno gości, jak i samego prelegenta przyciągnęły wspomnienia Danuty Poch. 

 


 

Adrian Gendera - mgr historii i teologii, doktorant IH UWr. Bada dzieje regionu leszczyńskiego (XIX-XX w.), zwłaszcza historię społeczną i losy wyznań chrześcijańskich. Autor kilku artykułów naukowych, popularyzator wiedzy regionalnej. Interesuje go ustawiczne pogłębianie wiedzy, lektura literatury fachowej i źródeł to pasja a w przyszłości wymarzony zawód.