Aktualności Dodano: 25 Września 2018

Wykłady Jerzego Zielonki

Data rozpoczęcia: 2018-09-25
Data zakonczenia:

W Bibliotece Ratuszowej odbyły się wykłady dla młodzieży. Tym razem młodzież słuchała wykładu Jerzego Zielonki na temat Jerzego Gronowskiego. Podczas wykładów uczestniczyła młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego. 

Jerzy Zielonka – dziennikarz, regionalista, działacz społeczny. Specjalista w dziedzinie problemów historii najnowszej, głównie dziejów oręża wielkopolskiego i działalności konspiracyjnych organizacji niepodległościowych w latach 1939-1945. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu.

Wykład realizowany jest w ramach projektu „(s)Twórz Niepodległość” dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.